Yêu Quái Công Ngụ

Yêu Quái Công Ngụ

Tên khác: Yêu Quái Công Ngụ
Thể loại: Đô Thị
Tác giả: Lam Tinh
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 590 chương


Thông tin truyện Yêu Quái Công Ngụ

Bạn đang theo dõi truyện mới cập nhật Yêu Quái Công Ngụ của tác giả Lam Tinh rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Đô Thị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Nguyên lai trên thế giới có nhiều như vậy yêu quái, nguyên lai bây giờ không phải là cái gì mạt pháp thời đại, mà là kỷ nguyên mới, cái thế giới này thực sự quá nguy hiểm, như thế nào mới có thể sinh tồn?

Danh sách chương Yêu Quái Công Ngụ

Chương 1 :  1 Mướn phòng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 2 :  2 Nữ ma men Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 3 :  3 Biến dị Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 4 :  4 Cứu mạng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 5 :  5 Cầy hương Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 6 :  6 Yêu quái Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 7 :  7 Họp Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 8 :  8 Điều tra Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 9 :  9 Liều mạng cùng tra án Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 10 :  10 Tiểu thành Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 11 :  11 Quá mức nhiệt tình Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 12 :  12 Nhiệt tình đến quá mức Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 13 :  13 Còn muốn lại tra? Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 14 :  14 Thỏ con chạy mau Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 15 :  15 Con thỏ gấp Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 16 :  16 Thoát thân Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 17 :  17 Truy tung cùng diệt khẩu Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 18 :  18 Đại nam hài Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 19 :  19 Đường Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 20 :  20 Hầm trú ẩn Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 21 :  21 Không hạn cuối tác chiến Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 22 :  22 Chiến lợi phẩm cùng phân phúc lợi Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 23 :  23 X thị thế lực cấu thành Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 24 :  24 Tầm bảo võng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 25 :  25 Ta là hạnh phúc nhân viên chuyển phát nhanh Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 26 :  26 Sinh tử vận tốc Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 27 :  27 Dựa vào cái gì nhượng bộ? Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 28 :  28 Hùng hài tử cùng vay tiền Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 29 :  29 Tình địch xuất hiện? Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 30 :  30 Hành động Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 31 :  31 Nhận điện thoại Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 32 :  32 Phiền phức tới Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 33 :  33 Luận móng tay kìm mười hai loại diệu dụng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 34 :  34 Ở chung thời đại Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 35 :  35 Ta là đậu bỉ nhà khoa học Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 36 :  36 Qua sông muốn hay không hủy đi cầu? Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 37 :  37 Bắt đầu Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 38 :  38 Chiến đấu cùng chân tướng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 39 :  39 Sát cơ bắn ra Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 40 :  40 Diệt sát Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 41 :  41 Lại có khách nhân Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 42 :  42 Quà tặng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 43 :  43 Lại là nhận điện thoại? Không cần a! Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 44 :  44 Chuyển phát nhanh là cao đại thượng nghề nghiệp Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 45 :  45 Nguyên lai ta cũng đã là siêu nhân rồi! Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 46 : 46 Ngọc sách kim chương ~ (08/12/2022)

Chương 47 :  47 Đấu giá Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 48 :  48 Đua xe Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 49 :  49 Luận tìm đường chết phong cách Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 50 :  50 Ưng cùng tổ chim Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 51 :  51 Động thủ trên đầu thái tuế Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 52 :  52 Loạn chiến Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 53 :  53 Đại lão lộn xộn đến Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 54 :  54 Hiện tại có thể nói chuyện hợp tác Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 55 :  55 Thời đại mới phương thức tu luyện Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 56 :  56 Tự đi pháo bi kịch Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 57 :  58 Đằng sau có người Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 58 :  59 Bão tố Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 59 :  60 Cường trung tự hữu cường trung thủ Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 60 :  61 Máy tính tấm có muốn không? 386 Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 61 :  62 Giáng một gậy chết tươi? Không muốn chặt thành bánh nhân thịt Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 62 :  63 Ma chủng bí mật Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 63 :  64 Về nhà nhiều người như vậy? Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 64 :  65 Tốt Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 65 :  66 Gặp phụ huynh Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 66 :  67 Lại có vấn đề Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 67 :  68 Nội tình Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 68 :  69 Riêng phần mình tính toán Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 69 :  70 Ứng đối ứng đối cùng ứng đối Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 70 :  71 Ngươi tới ta đi Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 71 :  72 Một cước hai cước ba cước Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 72 :  73 Hằng Nga? Con thỏ! Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 73 :  74 Đem Quy nhị gia trang trong lồng Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 74 :  75 Làm sao mang súng ống đạn được lên phi cơ? Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 75 :  76 Bữa ăn chính chưa lên tới trước món ăn nguội Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 76 :  77 Không phải người tốt Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 77 :  78 Trang bức thời khắc Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 78 :  79 Đánh một gậy cho khỏa táo Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 79 :  80 Thổ Thần Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 80 :  81 Lưu Cá sấu! Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 81 :  82 Max cấp trào phúng năng lực Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 82 :  83 Hướng Đường Tăng đồng chí gửi lời chào Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 83 :  84 Mang nhà mang người về Trình gia Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 84 :  85 Hùng hài tử chính là muốn đánh Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 85 :  86 Tiểu nữ hài Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 86 :  87 Mũi như kim Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 87 :  88 Miêu tỷ uy vũ Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 88 :  89 Huyên náo thường ngày Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 89 :  90 Về căn cứ Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 90 :  91 Nghiêm túc đậu bỉ Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 91 :  92 Dân đua xe bão nổi Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 92 :  93 Tạm nghỉ học Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 93 :  94 Lão hữu Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 94 :  95 Trường học mới bạn học mới mới phiền não Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 95 :  96 Lại có người tìm phiền toái Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 96 :  97 Mọi người gọi người Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 97 :  98 Lao động chuyển vận Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 98 :  99 Giúp hắn luyện « Quỳ Hoa Bảo Điển » Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 99 :  100 Gà bay trứng vỡ Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)

Chương 100 :  101 Gió thu đìu hiu Converted by MrBladeOz MrBladeOz ~ (08/12/2022)  123456

Bình luận truyện Yêu Quái Công Ngụ